Onze geschiedenis

Op 18 oktober 1962 is in Malden de Volleybal Club Malden opgericht. Dit gebeurt ten huize van Kees van Zandvoort.
Samen met Kees zijn buren Piet en Riet Roelofs en zijn andere buurman Ger van der Meent de eerste leden. Aanvankelijk wordt er in de sportzaal van de Mariaschool, het oude voormalige klooster, alleen getraind en niet deelgenomen aan de competitie.
De club groeit gestaag en na verloop van tijd wordt besloten in competitieverband te gaan spelen onder de NeVoBo. De wedstrijden in die tijd vinden plaats in de oude veilinghallen in Nijmegen.

Na enkele jaren verhuist Volleybal Club Malden voor de trainingen van de Mariaschool naar de sportzaal aan de Raadhuisstraat.

Bij het tot stand komen van de sporthal de Veldschuur aan de Veldsingel verhuist de vereniging van de Raadhuisstraat naar de Veldschuur,  op 8  Juli 2019 verhuist VCM naar het nieuwe sport centrum Malden aan de zelfde Veldsingel waar heden de trainingen en de wedstrijden plaats vinden.

De Statuten van de vereniging dateren uit 1982 en zijn in dat jaar notarieel goedgekeurd door notaris Mr. Paul Gerard Pollen te Nijmegen en mede ondertekend door de toenmalige voorzitter Ed Coljee, penningmeester Rob Fiene en secretaris Frans Buters. De officiële naam die de vereniging toen kreeg is Volleybal Club Malden “V.C.M.”.

Op 16 november 1982 is de vereniging ook ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Nijmegen.

Op 24 oktober 1987 is uitgebreid het 25 jarig bestaan gevierd. De feestelijkheden begonnen met een gezamenlijke warme maaltijd voor de leden met daarop volgend een receptie, die goed werd bezocht. De dag werd afgesloten met een spetterende feestavond met live muziek voor leden en oud-leden.

Het huidige Huishoudelijk Reglement is het laatst gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van volleybalvereniging Volleybal Club Malden d.d. 1 juni 1989.

Het hoogste sportieve succes van de vereniging is het behalen van het kampioenschap in de dames 1steklasse in het seizoen 1992-1993. Hierdoor speelt het 1stedames team in het seizoen 1993-1994 promotieklasse.

Het hoogste niveau bij de heren is 1steklasse. In deze klasse is de vereniging wel enige malen kampioen geworden, maar er werd telkenmale afgezien van promotie naar de promotieklasse.

Het hoogst aantal leden haalt de vereniging in het seizoen 1992-1993. In dat seizoen zijn 177 personen lid.

huidige locatie Vcm
derde locatie Vcm
tweede locatie Vcm
eerste locatie Vcm